Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Implementace CLILu do české školy

Kompletní materiál NUV vč. příručky ke stažení.

K dispozici na http://clil.nuv.cz