Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Práce s diferencovanou třídou v matematice

V rámci projektu Podpora Inkluze v Moravskoslezském kraji se dne 1. 12. 2016 na KVIC v Opavě zúčastnilo   14 pedagogů partnerských škol 4 h programu Práce s diferencovanou třídou v matematice.

Účastníci se seznámili s metodami, formami práce a pomůckami, které jsou využitelné při procvičování  a prověřování učiva aritmetiky, algebry i geometrie v hodinách matematiky v diferencovaných třídách. Účastníci ocenili nové nápady a vytvořený vzorový materiál.