Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Klub pro rodiče „1. třída – jak se učit s dětmi“

Akci pro rodiče pořádala Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57, okres Karviná.

Na akci byli rodiče seznámeni s pojmem žáci s SVP a s metodami práce, jak s těmito žáky škola pracuje. Následně byly rodičům představeny učebnice, se kterými budou žáci pracovat. Následovala praktická činnost s rodiči:
Slabikář – práce s motivačním obrázkem, práce s říkankou, vyvození slabik, ukázka čtení vázaným slabikováním.
Matematika – praktická ukázka s číselnými kartami, činnost s počítadlem.

Akce se zúčastnilo 8 účastníků.