Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření, 8 h

5. 5. 2017,  KVIC Ostrava, 24 úč.
č. kurzu: 6017591701            

Účastníci se v akr. programu seznámili s platnými legislativními normami souvisejícími s novelou Školského zákona a Vyhlášky č. 27/2016 Sb. a zaměřili se na tvorbu IVP žáka ZŠ.