Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Kluby osobnostního a sociálního rozvoje

Ve druhém pololetí školního roku 2016/2017 probíhaly v rámci klubů osobnostního a sociálního rozvoje plánované doplňkové aktivity na 8 partnerských školách zapojených v projektu.

Žáci měli možnost seznámit se v rámci plánovaných besed v klubech s prací psychologa nebo lékaře. V 7 klubech proběhly osobnostní programy pro žáky pod vedením zkušených odborníků.  V klubech žáky také v rámci akcí nazvaných Křeslo pro hosta navštívil host jiné národnosti, kultury nebo se zdravotním postižením, kterého se mohli vyptávat na to, co je v souvislosti s jeho specifiky nejvíce zajímalo.