Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Finanční gramotnost patří mezi základní znalosti a dovednosti dospělých

Co bychom tedy měli znát? Čemu rozumět?

Zejména rozumět otázkám:
· kolik mě stojí půjčené peníze a co je to úrok;
· jak spořit popř. jak si půjčovat peníze;
· jak se mohu zabezpečit na stáří, na dobu nemoci
popř. na jaké sociální dávky má nárok.    

Jak jste na takové otázky připraveni si ověřte v následujícím testu:
https://www.finance.cz/497255-den-financni-gramotnosti/

Na této stránce se také můžete s pojmem finanční gramotnost více obeznámit.