Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Guidance 4.0 – nové nástroje a dovednosti ve vzdělávání a kariérovém poradenství

Během výročního roku (25 let Sítě Euroguidance) zmapoval Euroguidance profesní profil kariérních poradců v platformě.

„Dříve než se dnes lidé odhodlají k osobnímu kontaktu nebo vyhledají poradce osobně, podívají se předtím do svých chytrých telefonů a nabídek digitálního světa. Tomuto trendu musíme čelit, zejména v oblasti kariérového poradenství,“ dodává Ernst Gesslbauer, ředitel Národní agentury Erasmus + v OeAD-GmbH. 

Čtěte na https://ec.europa.eu/epale/cs/content/guidance-40-nove-nastroje-dovednosti-ve-vzdelavani-karierovem-poradenstvi