Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Usnadněte si práci online aplikacemi: Canva

Už žádné hrůzostrašné letáky, ale krásné designové vychytávky, které pozvednou vaše PR na vyšší level.

Zdarma nebo za pusu. Znát a umět používat aplikaci Canva je dnes základním předpokladem přežití na internetu.

Více o aplikaci naleznete zde https://ec.europa.eu/epale/cs/newsroom?page=15