Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Změna legislativy – novela zákona č. 262/2006

V listopadu loňského roku byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR přijata dílčí novela zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a posléze zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 366/2019 Sb., a to konkrétně novelizace ustanovení § 391 odstavce 2  citovaného zákona, kdy se za slova „za škodu, která vznikla žákům základních škol a základních uměleckých škol“ vkládají  nově slova „ dětem v mateřských školách“.     

Jde o to, že v minulosti nepochopitelným opomenutím zákonodárce vypadla z tohoto klíčového zákona, respektive nebylo pamatováno na odpovědnost mateřských škol jako právnických osob za škodu způsobenou dětem v mateřských školách, když žákům základních škol, ZUŠ i středních škol a VOŠ tento nárok zákonem  uvedeným právní normou přiznán byl. V tomto směru jde o žádoucí, byť dodatečné, vyplnění bílého místa, které se historicky vytvořilo. Zbývá ještě dodat, že toto ustanovení je v důsledku ukončené legislativní procedury již sice platné, ale v účinnost vstupuje v důsledku rozhodnutí zákonodárce  teprve od 1. června 2020.

JUDr. Alexander Meese