Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Ubytování účastníků kurzů 2020 – II – zrušení zadávacího řízení

V příloze rozhodnutí o zrušení tohoto zadávacího řízení.