Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Na co lze přesně použít příspěvek z FKSP na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání?

Přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na náklady na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání lze jen při splnění následujících podmínek.

Dle § 9 písm. c) vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. FKSP“) lze z fondu přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na náklady na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, které není odborným rozvojem, prohlubováním vzdělání nebo kvalifikace, soustavným vzděláváním nebo zdokonalováním odborné způsobilosti zaměstnance. 

Dříve než si prakticky rozebere výše uvedené, upozorňujeme, že příspěvek nebo jiné plnění z FKSP jsou poskytnuty pouze na akce     a činnosti,  které jsou pro daný rok rozpočtovány. Pokud máme danou položku stanovenou pro rozpočet příslušného roku, je třeba se striktně držet pravidlem, že jde-li o vzdělávání, které „souvisí“ s pracovní činností, musí být hrazeno z hlavní činnosti, nikoli z FKSP. Například paní učitelce angličtiny nemůžeme platit z FKSP kurz angličtiny, ale můžeme jí poskytnout třeba příspěvek na kurz tance. Paní výchovné poradkyni nemůžeme v žádném případě přispět z FKSP na rozšiřující studium výchovného poradenství….