Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Výstupy „Návštěva DOV“ – Pythagorova věta a platónská tělesa

V příloze článku je k dispozici scénář akce a pracovní list.