Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Výstupy „Badatelská procházka“ – Využití senzorů PASCO a aplikací ve výuce přírodovědných předmětů

V příloze článku je k dispozici scénář akce a pracovní list.