Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

OKAP II – nabídka bezplatných kurzů digitálních dovedností pro Vaše pedagogy a správní zaměstnance

Bezplatné kurzy, ve kterém se připravíme na změny RVP – tyto se dotknou zejména pedagogů, kteří nevyučují informatiku. Lze jako sborovnu u Vás ve škole. V nabídce jsou také prezenční kurzy pro správní zaměstnance. Nabídka je určená školám v MSK.