Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Co musí zaměstnavatel dodržet při příspěvku z FKSP na penzijní připojištění?

Dle ustanovení § 12 vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,

je umožněno přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, nebo účet dlouhodobých investic podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nejvýše však 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů. Omezení „nejvýše však 100 % částky“ je pro zaměstnavatele zavazující od 1. 7. 2020. Do té doby si zaměstnanec nemusel sám vůbec spořit a zaměstnavatel mu mohl přispívat.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud zaměstnanec z jakéhokoli důvodu (např. zapomene dát příkaz v bance) nesplní příslušný požadavek a zaměstnavatel mu spoří, zaměstnavatel porušuje příslušnou vyhlášku.

Jakým způsobem může zaměstnavatel zajistit správné čerpání a neporušení vyhlášky?

Můžeme od zaměstnance na konci zúčtovacího období vyžadovat potvrzení o výši jím naspořené částky, které mu pojišťovna vždy na konci roku vystaví. Pokud si zaměstnanec nespořil požadovanou částku, musí vrátit prostředky do fondu.