Šablony OP JAK pro MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, SVČ a ZUŠ – zpracování žádosti a administrace projektu

Školám nabízíme individuální zpracování projektové žádosti (kdy zpravidla online formou konzultujeme její přípravu) a také následnou administraci celého projektu. Dovolíme si nabídnout služby Vaší škole v novém OP Jan Amos Komenský, a to při: – přípravě projektové žádosti;– administraci projektu;– konzultacích, např. u změn projektu. Podrobný popis vč. ceny, kontaktů naleznete v příloze.   Naše nabídka není […]