Jak s čerpáním FKSP na konci kalendářního roku?

ŠKOLA Pokud nebude FKSP do konce kalendářního roku vyčerpán z pohledu organizace (školy), zůstatek se převádí do následujícího roku, tzn. o nic nepřijdete. ZAMĚSTANCI Pokud zaměstnanec nevyčerpá rozpočtovanou částku v daném roce, NEMÁ nárok na žádné převedení do dalšího roku, jeho možnost čerpat stanovené benefity zanikají. Pokud zaměstnanec požaduje např. zaplacení rekreace, která se uskuteční až následující […]