Kdy má žák nárok na „dotovaný oběd“?

1) Dle § 122 odst. 2 školského zákona se žákům poskytuje školní stravování ( tzv. dotovaný oběd) po dobu jejich pobytu ve škole. 2) Dle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů je stanoveno: První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za […]