Jak zajistit nepochybení ze strany školy při čerpání příspěvku na penzijní připojištění

Dle § 12 vyhlášky o FKSP lze zaměstnanci přispívat na penzijní připojištění, nejvýše však 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů. Platnost omezení „max. 100% částky, kterou si zaměstnanec spoří“ je od 1. 7. 2021. S tím souvisí i povinnost zaměstnavatele (školy) zajistit dodržení podmínky. Někdy však daná záležitost není v praxi vůbec jednoduchá. Zaměstnanec přinese na […]