Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků z ONIV

Finanční prostředky, které jsou poskytovány na ONIV (ostatní neinvestiční výdaje), lze využít v rámci možností stanovených obecně v § 160 odst. 1 školského zákona. Co se týče dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, je o něm ve výše zmiňovaném paragrafu konkrétně pojednáváno. Jak je ale možné se dívat na nepedagogické pracovníky?

Vycházejme z § 160 odst. 1 písm. a), c) a d) školského zákona, tzn. že přímé výdaje na vzdělávání lze v souladu s tímto ustanovením použít mimo jiné na „ostatní náklady vyplývající ze základních pracovněprávních vztahů„. Zde by bylo možné zahrnout rovněž vzdělávání zaměstnanců. V případě, že se zaměstnanec účastní školení k prohlubování kvalifikace, což vyplývá z pracovně právních vztahů, jde o náklady hrazené z přímých výdajů organizace. Je třeba dále upozornit, že musí jít o hlavní činnost organizace. Náklady spojené s doplňkovou činností nelze hradit v rámci prostředků určených pro hlavní činnost. Za zmínku také stojí, že zákon nerozlišuje v případě pracovněprávních vztahů pedagogické a nepedagogické pracovníky.