Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle § 9 vyhl. 317/2005 Sb.

Od dubna 2023 jsme připravili nový běh studia pro zájemce ze škol. Toto studium lze již hradit ze šablon OPJAK. Studium trvá cca 1,5 roku, zejména se můžete těšit na návštěvy ve školách, které nám představí své řešení školní infrastruktury, přístup k nové informatice a rozvoji digitální kompetence. Studium je velmi prakticky zaměřené. Realizujeme velké […]