Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
CzechEnglishFrenchGermanPolishUkrainian

Aktuality

Od dubna 2023 jsme připravili nový běh studia pro zájemce ze škol. Toto studium lze již hradit ze šablon OPJAK. Studium trvá cca 1,5 roku, zejména se můžete těšit na návštěvy ve školách, které nám představí své řešení školní infrastruktury, přístup k nové informatice a rozvoji digitální kompetence.

Studium je velmi prakticky zaměřené. Realizujeme velké množství stáží ve školách v MSK tak, aby se studenti mohli seznámit s různou architekturou IT, s různými přístupy k pořizování HW a SW v různých typech škol. Představujeme příklady dobré praxe ve školách, které se vydaly cestou nové informatiky a strategie, jak změny připravit a zavádět ve školním kolektivu.

Pokud byste se chtěli blíže seznámit s jeho náplní, zde je odkaz:
https://www.kvic.cz/stranka/142/

a přihlásit se je možné přímo zde:
https://www.kvic.cz/kurz/1333412350/

Nabízíme Vám další možnost získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nutné pro kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Studium je určeno zájemcům o učitele:

  • odborných předmětů střední školy (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu)
  • praktického vyučování (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu studijního oboru, ukončeným vyšším odborným vzděláním nebo ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou, který odpovídá charakteru praktického vyučování)
  • odborného výcviku střední školy (zájemcům s minimálně středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu)
  • uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři (zájemcům s minimálně středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením odpovídající části vzdělávacího programu konzervatoře, popř. ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu)
  • jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd zaměřené na příslušné cizí jazyky)

Předpokládané ukončení studia je leden/únor 2024!

Bližší informace naleznete ZDE

Cena 12 900 Kč

Pokud ještě váháte, zda předložit žádost do nových šablon, lze se podívat na to, co musíme v projektu vykázat.

Vzory příloh naleznete:

pro MŠ a ZŠ https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/
pro SŠ a VOŠ https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_003-sablony-pro-ss-a-vos-i/

Na stránkách operačního programu Jan Ámos Komenský byl publikován návrh harmonogramu výzev. Již nyní se můžete seznámit s tím, co přinese do regionálního školství.

O čem je tento program, jaké šablony může škola realizovat: ­
– personální podpora (včetně pozic školního psychologa a speciálního pedagoga); ­
– osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů; ­ aktivity rozvíjející ICT; ­
– extrakurikulární a rozvojové aktivity (lze očekávat kluby, doučování, spolupráce s rodiči); ­
– spolupráce ZŠ a SŠ; ­
– vzájemná online spolupráce pedagogů na platformě eTwinning; ­
– individualizace výuky pro podporu speciálních potřeb včetně nadání; ­
– stáže pedagogických pracovníků.

Více informací můžete nalézt na https://opjak.cz

KVIC pro Vás opět připravuje:
–          Bezplatné informační webináře k výzvě (předpoklad v 4-5/2022)
–          Zpracování projektové žádosti (cca od 5/2022)
–          Administraci projektu.
Službu budeme nabízet i pro nové školy, můžete nás oslovit předem na blanka.kozakovazavináčkvic.cz

Pro pedagogy se zájmem o ICT a jejich aplikování do výuky máme připraven cca 2letý studijní program v projektu OKAPII. 

Studijní program je určen pro pedagogické pracovníky ze škol se sídlem v MSK a je zdarma.
Registrovat se můžete již nyní na https://www.kvic.cz/kurz/1030792150

Na základě Vaší registrace budeme požadovat tyto doklady (sken):
– diplom (Mgr., Ing. apod.) + pedagogické vzdělání;
– pracovní smlouva s vysílající školou;
– certifikáty z ICT kurzů, webinářů, konferencí za posledních 10 let;
– popř. čestné prohlášení, že ve škole poskytujete kolegům podporu při využívání ICT ve výuce, prosím konkretizujte.

Přihlášky a zařazení do kurzu budeme vyřizovat v pořadí, jak budou doručeny.

Program proběhne kombinovanou formou:
– 110 h praktické výuky a stáží ve školách v MSK (FM, OVA, OPA, NJ), zpravidla 1 odpoledne v týdnu.
– 150 h online setkání a e-learningových lekcí.

Bezplatné kurzy, ve kterém se připravíme na změny RVP – tyto se dotknou zejména pedagogů, kteří nevyučují informatiku. Lze jako sborovnu u Vás ve škole. V nabídce jsou také prezenční kurzy pro správní zaměstnance. Nabídka je určená školám v MSK.

Ve spolupráci se Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany v Karviné zveme již pojedenácté pedagogy ZUŠ ze všech krajů naší země i ze Slovenska na odborný metodický seminář Klavírní ateliéry v Karviné. Jedenáctý ročník je již v plných přípravách a uskuteční se ve dnech 17. – 19. září 2021 na ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné.


Klavírní ateliéry jsou již zavedenou značkou. Dokladem toho je deset předchozích ročníků s účastí lektorů z řad uměleckých osobností, pianistů a klavírních pedagogů z České republiky, Francie, Japonska, Polska, Lotyšska, Běloruska, Rakouska a Slovenska.  Projekt získal pro svou vzdělávací hodnotu již podesáté akreditaci MŠMT. Tradice a skutečnost, že pedagogická veřejnost o tuto akci stojí, je pro nás organizátory oceněním, ale zároveň i závazkem připravit opět program na vysoké odborné úrovni.

8. a 9. října 2021 zahajujeme a těšíme se na Vás. Přihláška a další informace jsou k dispozici po rozkliknutí názvu.

Nabízíme Vám opět možnost zúčastnit se kvalifikačního studia, které je předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Studium je vhodné i pro další vedoucí pracovníky, jako např. zástupce ředitele, vedoucí učitelka v MŠ apod. Základními moduly z oblasti práva, financování školy a organizace školy a pedagogického procesu Vás provedou zkušení odborníci Mgr. Zbyněk Šostý, JUDr. Alexander Meese, Ph.D., Ing. Martina Staroňová a PaedDr. Petr Habrnál.

Začínáme 8. října 2021 v Novém Jičíně. Pro přihlášení kontaktujte Kateřinu Vyhlídalovou (katerina.vyhlidalovazavináčkvic.cz).Více informací včetně předběžných termínů: 

Dne 5. 10. 2021 na KVICu v Opavě proběhne pro dvouleté pauze opět Prezentace gymnázií, středních škol a SOU z Opavy, Bruntálu, Krnova výchovným poradcům z Opavska.

 

Příloha zde: Zpravaocinnosti2015vcetnetabulek

Jak počet pracovišť a tříd mateřské školy ovlivňují výpočet PHmax ilustruje následující příspěvek.

U MŠ je PHmax počítáno za každé pracoviště zvlášť, na rozdíl od PHmax u ZŠ. Z pohledu výše PHmax jde o výhodu, protože takto získá MŠ vyšší PHmax. Ukažme si to na následujících příkladech. 

Příklad 1

model pro 2 pracoviště (1. pracoviště – 1 třída, 2. pracoviště – 3 třídy), celodenní provoz, průměrná doba provozu 10 hodin

1. pracoviště62,5PHmax
2. pracoviště177,5PHmax
Celkem za MŠ240,0PHmax

Příklad 2

model pro 1 pracoviště (4 třídy), celodenní provoz, průměrná doba provozu 10 hodin

Celkem za MŠ235,0PHmax

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud jde o MŠ pouze s jedním pracovištěm (Příklad 2), je PHmax nižší než u MŠ se stejnou velikostí, ale provozující činnost na 2 pracovištích (Příklad 1).

Pro výpočet PHmax jsme využili tabulku uvedenou v příloze č. 2 k vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (viz odkaz na přílohu v závěru tohoto článku).