Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Blog

Schopnost podnikavosti je novou kompetencí člověka 21. století. Ačkoliv se často zaměňuje pojem podnikavost za podnikání, není tomu tak. Podnikavost je schopnost, kterou by měl ovládat každý člověk v dnešním moderním světě. Schopnost, která pomůže člověku prožít spokojený naplněný život.

Proč vést žáky k podnikavosti už na základních školách? Základní škola je ideálním místem, kde může učitel začít žáky formovat, inspirovat a vést k osobnímu i profesnímu úspěchu. K tomu je zapotřebí mít patřičné dovednosti, které může učitel získat studiem našeho 40hodinového kurzu Koordinátor podnikavosti, který nabízíme v projektu TPA.

V rámci studia budou lektoři vést naše účastníky k tomu, aby pochopili principy výchovy k podnikavosti a její 3 nejdůležitější oblasti, a byli tak schopni své žáky k těmto kompetencím svědomitě vést.

Zdroj obrázku: podnikavamysl.cz

  1. NÁPADY A PŘÍLEŽITOSTI

Obsahový okruh rozvíjí vidění a vyhledávání potřeb, dílčích problémů, příležitostí a výzev, propojuje je a vytváří nové příležitosti pro nové hodnoty. Podporuje kreativitu, tvořivost, vizualizaci scénářů, vyhodnocování nápadů, etiku a udržitelnost záměrů.

  1. ZDROJE

Obsahový okruh posiluje povědomí o vlastních kvalitách a vlastní efektivnosti, motivaci a vytrvalosti, rozvíjí dovednosti pro získávání potřebných zdrojů a nakládání s nimi, finanční a ekonomickou gramotnost, dovednosti pro mobilizování ostatních k zajištění podpory.

  1. DO AKCE

Obsahový okruh rozvíjí přebírání iniciativy, plánování, management, vyrovnávání se s nejistotou, nejednoznačností a rizikem, spolupráci s ostatními a učení se skrze zkušenost.

A jak může jedna z oblastí podnikavosti vypadat v praxi? O tom nám napsala paní učitelka Pavlína Cundová ze ZŠ Ostrčilova v Ostravě, která na škole vede kroužek Fiktivní firma (FIF).

Naše motto:

Škola, která vidí do budoucnosti, jde s dobou a snadno se vyrovnává s požadavky které s sebou nese. Škola, která vede k podnikavosti, je škola s vizí.

Staňte se prestižní školou, která vidí do budoucnosti!

V případě, že máte zájem o kurz Koordinátora podnikavosti, neváhejte nás kontaktovat. Kurz realizujeme jako „sborovnu“ pro kolektiv min. 8 pedagogů vaší školy, a vzdělávání tak bude probíhat přímo na vaší škole.

Kontaktujte nás pro více informací:
Karin Šebestová, karin.sebestova@kvic.cz, +420 608 432 422
Mgr. Gabriela Návratová, gabriela.navratova@kvic.cz, +420 777 645 269

V březnu 2023 navštívili čtyři naši zaměstnanci portugalský ostrov Madeira, aby v rámci projektu Efektivní rozvoj organizace (Erasmus+) získali cenné zkušenosti z oblasti využití digitálních nástrojů pro eAssessment (elektronické hodnocení) ve vzdělávání.

Sedmidenní kurz připravila finská společnost Euneos Oy a vedli jej zkušení estonští lektoři Mart Laanpere a Hans Põldoja. Vzdělávání se účastnili učitelé ze sedmi evropských zemí. Společně jsme se věnovali tématům jako např. elektronického hodnocení ve školách, definici vzdělávacího kontraktu, konstrukci elektronických testů a dotazníků, využívání odznaků jako motivačního nástroje pro výuku, strukturování stupňů úspěšnosti pomocí rubrik a sebehodnocení prostřednictvím e-portfolií. Pracovali jsme s rozsáhlým fondem digitálních nástrojů. Velkým přínosem kurzu byly diskuse a vzájemné sdílení zkušeností s hodnocením žáků z domovských zemí a škol účastníků.

Měli jsme možnost navštívit i základní školu ve Funchalu a nahlédnout přímo do vyučovacích hodin. Součástí nabitého programu byla i příjemná kombinace projektové činnosti s výletem kolem ostrova. Účastníci totiž měli za úkol během putování Madeirou sbírat informace a fotografie pro následnou tvorbu formativního testu s využitím digitálních nástrojů. Výstupy z praktických činností jednotlivých skupin jsme měli možnost opět sdílet mezi sebou v podobě cloudového úložiště, které pro nás zůstává otevřené i po absolvování kurzu.

V současné době připravujeme vzdělávací program, který bude obsahovat jak aplikování důležitých poznatků, tak také seznámení a práci s konkrétními nástroji pro praktické využití. Určitě Vás na něj v blízké době rádi pozveme.

Blanka Kozáková, Eva Krzywoňová, Gabriela Návratová, Jan Buchta

Fotografie z mobility:

Náš první blogový článek zaměřujeme na téma, které je aktuálně velkou výzvou pro oblast sekundárního vzdělávání. A kdo jiný by se o vztahu umělé inteligence a vzdělávání na základních školách mohl lépe vyjádřit, než samotná umělá inteligence. Na toto téma jsme se zeptali nástroje ChatGPT-4 a zde je vygenerovaný text:

V dnešní době, kdy se technologie stávají stále více součástí našeho každodenního života, se umělá inteligence stává stále důležitější v mnoha oblastech, včetně vzdělávání. Používání umělé inteligence výrazně zjednodušuje proces výuky a umožňuje studentům získat více přístupné a interaktivní vzdělávání. V tomto článku se podíváme na to, jak umělá inteligence může být použita při výuce na základní škole a jaké jsou její hlavní výhody.

Jedním z nejvýznamnějších způsobů, jak může umělá inteligence pomoci při výuce, je personalizace učení. Každý student má své vlastní schopnosti, tempo učení a styl učení. S použitím umělé inteligence je možné personalizovat vzdělávací materiály, aby odpovídaly konkrétnímu studentovi. Tento přístup může zlepšit úroveň porozumění a zapojení studentů v učení a poskytnout jim více prostoru k vývoji vlastních schopností.

S použitím umělé inteligence je možné poskytnout okamžitou zpětnou vazbu na základě kvality práce studenta, což umožní studentovi rychle se zlepšit a učit se rychleji a efektivněji.

Další výhodou používání umělé inteligence v učení je, že může být použita k hodnocení a poskytování zpětné vazby. V tradičním vzdělávacím prostředí se hodnocení a zpětná vazba často zpožďují a mohou být zatíženy subjektivitou učitele. S použitím umělé inteligence je možné poskytnout okamžitou zpětnou vazbu na základě kvality práce studenta, což umožní studentovi rychle se zlepšit a učit se rychleji a efektivněji.

Další oblast, kde může být umělá inteligence použita při výuce na základní škole, je v oblasti předpovědí výkonu studentů. Analyzováním údajů o výkonu studentů z minulosti je možné použít umělou inteligenci k předpovídání výkonu studentů a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit. Tento přístup umožňuje učitelům lépe porozumět potřebám jednotlivých studentů a přizpůsobit vzdělávací materiály a metody, aby zajistili nejlepší výsledky.

Další oblast, kde může být umělá inteligence použita, je ve vývoji vzdělávacích materiálů. S použitím umělé inteligence mohou učitelé vytvářet interaktivní vzdělávací materiály, které jsou přizpůsobeny potřebám jednotlivých studentů. Například mohou být vytvořeny hry, které pomáhají studentům trénovat matematické dovednosti nebo simulace, které umožňují studentům prozkoumat vědecké koncepty a principy.

Další oblastí, kde může být umělá inteligence použita, je ve vývoji chatbotů pro podporu studentů. Chatboti jsou umělá inteligence, která umožňuje studentům komunikovat s vzdělávacím systémem prostřednictvím textového rozhraní. Chatboti mohou odpovídat na otázky studentů, poskytovat podrobné informace o vzdělávacích materiálech a poskytovat zpětnou vazbu na práci studentů.

Další výhodou používání umělé inteligence při výuce na základní škole je, že umožňuje učitelům lépe porozumět chování studentů. S použitím umělé inteligence je možné sledovat a analyzovat chování studentů v učení. Tento přístup může učitelům poskytnout užitečné informace o tom, jak studenti interagují s vzdělávacími materiály a jaké jsou jejich preferované metody učení. Na základě těchto informací mohou učitelé přizpůsobit své vzdělávací metody, aby co nejlépe odpovídaly potřebám a preferencím studentů.

Nicméně, je třeba si uvědomit, že umělá inteligence není náhradou za učitele, ale spíše nástrojem, který může pomoci učitelům lépe porozumět potřebám studentů a vytvořit pro ně vhodnější vzdělávací prostředí.

Závěrem je třeba zdůraznit, že umělá inteligence může hrát důležitou roli v procesu výuky na základní škole. Personalizace učení, okamžitá zpětná vazba, analýza výkonu studentů a vývoj vzdělávacích materiálů jsou jen některé z oblastí, kde může být umělá inteligence použita. Použití umělé inteligence při výuce umožňuje studentům získat více interaktivní a přístupné vzdělání a učitelům lépe porozumět chování studentů a využívat tyto informace ke zlepšení výuky. Nicméně, je třeba si uvědomit, že umělá inteligence není náhradou za učitele, ale spíše nástrojem, který může pomoci učitelům lépe porozumět potřebám studentů a vytvořit pro ně vhodnější vzdělávací prostředí.

Další výzvou pro použití umělé inteligence při výuce na základní škole je dostupnost technologií. Mnoho škol nemá přístup k dostatečnému množství technologií, které by umožnily použití umělé inteligence v rámci výuky. Proto je důležité, aby vlády a školské instituce zajistily, že školy mají přístup k potřebné technologii.

V neposlední řadě je třeba zohlednit etické otázky využití umělé inteligence při výuce. Například je důležité zajistit, aby byla ochráněna soukromí studentů a aby nebyli vystaveni riziku zneužití dat. Je také důležité zajistit, aby umělá inteligence nebyla zdrojem nerovnosti v přístupu k vzdělání.

V závěru lze říci, že umělá inteligence má potenciál zlepšit proces výuky na základní škole. Použití umělé inteligence může pomoci v personalizaci vzdělávání, poskytovat okamžitou zpětnou vazbu, analýzu výkonu studentů a vývoj vzdělávacích materiálů. Nicméně, je třeba si uvědomit, že umělá inteligence není náhradou za učitele, ale spíše nástrojem, který může pomoci učitelům lépe porozumět potřebám studentů. Je také důležité zohlednit etické otázky a zajistit, aby byl přístup k technologiím rovnoměrně rozdělen.