Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
CzechEnglishFrenchGermanPolishUkrainian

Efektivní rozvoj organizace

Další čtyři pracovníci si vyjeli zdokonalovat své jazykové schopnosti do Dublinu.

Mobilita probíhala opět v Centre of English Studies v Dublinu ve spolupráci se španělskou organizací English Matters. Týdenního jazykového kurzu se zúčastnily 4 kolegyně, které dle zařazení do skupin, vždy s ohledem na svou dosaženou jazykovou úroveň (dle SERR), zlepšovaly základní jazykové dovednosti (čtení, mluvení, poslech, psaní), gramatiku, čtení s porozuměním, slovní zásobu, výslovnost.

Ve čtyřčlenném týmu jsme v termínu 13. – 19. března 2022 vyrazili do finského hlavního města v rámci zahraničních mobilit projektu Efektivní rozvoj organizace (Erasmus+), kde se nás ujala lektorka a koučka Andreea Gatman z organizace ActOnLearning.

Inspirativní a aktivitami nabitý program se skládal z pěti hlavních modulů:

 • Integrované kurikulum
 • Výuka založená na dovednostech 21. století
 • Inovační vzdělávání
 • Design Based Learning
 • Wellbeing a výuka STEAM

Samotná výuka byla obohacena mimo jiné o exkurze do školských zařízení různých stupňů finského vzdělávacího systému. Navštívili jsme např. mateřskou školu a základní školu Dickursby Skola ve Vantaa, střední odbornou školu Varia Vocational College ve Vantaa a univerzitu Aalto v Espoo. Kromě školských zařízení jsme absolvovali interaktivní program v ústřední knihovně Oodi v Helsinkách a navštívili jsme i science centrum a digitální planetárium Heureka.

Získané poznatky a zkušenosti nyní plánujeme převést do vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky, jehož prostřednictvím chceme sdílet příklady dobré praxe z finského kurikula a podpořit tak inspiraci českých pedagogů při zavádění inovativních metod 21. století do výuky.

Fotografie z naší účasti v Helsinkách:

I druhou mobilitu provázela vlna pandemie a místo v říjnu 2020 (první plánovaný termín) se nám podařilo kurz absolvovat až v termínu 15.-19. 11. 2021, tedy o více jak rok později.

Mobilita probíhala ve spolupráci se španělskou organizací English Matters, která pořádala English Course v Dublinu v Centre of English Studies. Týdenního jazykového kurzu se účastnilo 5 pracovníků organizace, kteří dle zařazení do skupin, vždy s ohledem na svou dosaženou jazykovou úroveň (dle SERR), zlepšovali základní jazykové dovednosti (čtení, mluvení, poslech, psaní), gramatiku, čtení s porozuměním, slovní zásobu, výslovnost.

Po dlouhém odkládání plánovaných mobilit z důvodu pandemie Covid 19, která nás provázela takříkajíc od samého počátku realizace projektu, se nám konečně podařilo vycestovat. V období 17/05/2021-21/05/2021 absolvovala první skupina mobilitu na Tenerife.

Mobilita probíhala ve spolupráci s FU International Academy Tenerife, Puerto de la Cruz. Hostitelská agentura pro naše pracovníky připravila týdenní vzdělávací program na téma „Stress Management“ pod vedením Olgy Keliy. 

Program kurzu:

 • teorie stresu a prevence vyhoření (různé pohledy a přístupy, typy stresu, resilience a percepce)
 • emoční a fyzické symptomy stresu
 • aktivity zaměřené na prevenci syndromu vyhoření (vlastní energy audit a stress diary, relaxace, meditace, aktivní dýchání, pohybové aktivity)
 • stress management
 • nástroje a techniky: mindfulness, kreativita, time management
 • řešení konfliktů na pracovišti
 • význam zdravého životního stylu v našem životě

Zpracovaný handout z kurzu naleznete v příloze: