Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

YES, I DO

Zde je možno sledovat, kde se o programu Yes, I do psalo a vysílalo:

https://digikoalice.cz/inspirations/projekt-yes-i-do/

https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000016069/studuj-u-nas-projekt-yes-i-do-zlepsuje-odbornou-anglictinu-zaku

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/yes–i-do!-moravskoslezsky-kraj-pokracuje-v-podpore-jazykoveho-vzdelavani-131062/

Vzniklo nové video na podporu a informovanost k programu Yes, I do.

SPŠ Ostrava – Vítkovice

Po úspěšném pilotním roce 2018/2019, kdy se zapojilo 23 žáků třetího ročníku, se ve školním roce 2019/2020 zapojilo 29 žáků třetích ročníků. Program kombinuje výuku odborných témat strojírenské technologie s anglickým jazykem. Ve školním roce 2020/2021 se rozšířila výuková oblast o stroje a zařízení. V letošním roce se učí 4 skupiny od 2. do 4. ročníku. Přihlášení žáci 2. a 3. ročníku se účastní výuky Strojírenské technologie, zatímco žáci 4. ročníku mají předmět Stroje a zařízení. Každou skupinu učí tandem učitelů (učitel odborného předmětu a učitel anglického jazyka) a výuka probíhá ve 20 sezeních, ve kterých se žáci učí technickou angličtinu v oboru strojírenství a použití svých znalostí v komunikaci a tvorbě úkolů (psaný text, prezentace, videa). V tomto roce si žáci takřka kompletní program projedou jen online z důvodu zhoršené epidemiologické situace. Cílem projektu je především rozvíjení technické angličtiny ve školách a posílení znalostí jak žáků, tak i zapojených učitelů, aby došlo k postupnému zavedení metody CLIL ve výuce odborných strojírenských předmětů.

Program Yes, I Do – Střední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace (spszengrova.cz)

Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek

Ve školním roce 2019/20 pokračujeme v aktivitách projektu Yes, I Do! Školní tým se rozrostl o nové studenty i učitele odborných předmětů a angličtináře, zařadili jsme i dvě nové odborné oblasti Machinery and Equipment a Quality and Control. Studenti letos absolvují odbornou stáž v zahraniční škole a firmách, kde budou moci své odborné i jazykové kompetence uplatnit. CLIL výuka odborných předmětů v anglickém jazyce se na naší škole stala samozřejmostí a je zařazena do školních vzdělávacích programů všech našich oborů vzdělání.

https://pojfm.cz/projekty/yes-i-do

Albrechtova střední škola Český Těšín

V letošním “online školním roce” jsme pokračovali druhým rokem a dalšími dvěma skupinami žáků v krajském projektu Yes, I do. Zapojeni žáci jsou ze třídy HT2A. Online výuka není to pravé ořechové, ale všichni (žáci i učitelé) se snažíme si tento projekt užít, hlavně naučit a procvičit tolik potřebnou a žádanou odbornou terminologii v anglickém jazyce. Žáci opět využívají odbornou cvičebnici “Services in the Travel Trade” a online kurz společnosti „Open Learning“. Učí se fráze, poslouchají videonahrávky z reálného prostředí hotelu Sepetná, procvičují výslovnost slovíček a připravují vlastní videonahrávky na témata jako např.: „recommending a suitable hotel according to a client´s request“ (doporučení vhodného hotelu dle požadavků zákazníka) “at the reception desk – checking out” (situace na recepci, kdy host opouští hotel) “offering a four-course menu” (situace v restauraci – doporučení jídel z jídelníčku). Žáci se také učí reagovat na stížnosti, píšou emaily s nabídkami pro zákazníky atd. Velkým přínosem těchto hodin je tandemová výuka, která je vedena učitelem AJ společně s učitelem odborného předmětu. V letošním roce opět máme dvě skupiny po 13 žáků v každé.

Yes, I do – druhý rok projektu 2020/2021 – Albrechtova střední (albrechtovastredni.cz)

Těšínské listy, článek o programu Yes, I Do (strana 14)

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava

Ve školním roce 2020/2021 se naše škola znovu zapojila do programu Yes, I Do připravovaného MSK a organizovaného centrem KVIC v Novém Jičíně. Letos se nám do programu zapojilo více žáků než loni, s cílem rozvinout svou odbornou slovní zásobu v kurzu Obchod v cestovním ruchu. Dle názvu se tento kurz jeví přívětivější pro studenty cestovního ruchu, ale velice si ceníme, že se do kurzu přihlásili i studenti oboru Hotelnictví a mají tak snahu rozvíjet svou odbornou slovní zásobu i v oboru příbuzném a nad rámec své běžné výuky. Pedagogové odborníci, kteří v programu vyučují, se v průběhu programu seznamují s metodou CLIL (obsahově a jazykově integrované učení), kterou jsme již zakomponovali do tematických plánů některých odborných předmětů.

Projekt YES, I DO – SŠHS a VOŠ Opava, p.o. (sshsopava.cz)

SPŠ a OA Bruntál

V letošním školním roce se naplno rozjela výuka v Modulu C v programu Moravskoslezského kraje „Yes I Do“. Jedná se o dva kurzy odborné angličtiny pro obory Strojírenství a Dopravní prostředky. Vyučujeme kurz Strojírenské technologie a Kontrola a kvalita ve strojírenské výrobě. Výuky se účastní celkem 21 studentů druhých a třetích ročníků a dva učitelské tandemy složené z vyučujícího anglického jazyka (Mgr. Juříčková a Ing. Orságová) a vyučujícího odborných předmětů (Ing. Míka a Bc. Beránek).Kvůli epidemiologické situaci celá výuka probíhá již od září v online prostředí MS Teams, které na naší škole využíváme ve výuce již od března loňského roku. Celkem má kurz 40 vyučovacích hodin, během kterých se studenti díky výukovým programům Open Learning seznámí s danými tématy a procvičí si různé dovednosti na daných úkolech (poslech, čtení, video úkoly a psaní). Cílem programu je rozvíjení technické angličtiny na školách a to nejen žáků, ale také u učitelů odborných předmětů.

Aktuality | Střední průmyslová škola a Obchodní akademie v Bruntále (spsoa.cz)

SPŠ Krnov

Po pilotním projektu ve školním roce 2018/2019 a následném kurzu v roce 2019/2020 i letos probíhá výuka odborné strojírenské angličtiny v programu Yes, I Do. Program, podporovaný krajským úřadem a KVIC, se skládá z několika modulů. Kombinuje výuku odborných témat strojírenské technologie s anglickým jazykem. Kurzu se letos účastní 7 žáků druhého a třetího ročníku oboru mechatronik, které vyučuje učitelský tandem Mgr. Brdová a Ing. Jarka. Stejně jako běžná výuka probíhají nyní i tyto hodiny online v prostředí Microsoft Teams. K výuce využíváme program společnosti Open Learning, žáci se učí a procvičují novou slovní zásobu prostřednictvím poslechu, online cvičení a videa. Celý kurz trvá 40 hodin, po jejich absolvování a splnění úkolů žáci obdrží certifikát. Je přínosem jak pro učitele odborných předmětů, kteří si vylepší své jazykové znalosti, tak pro učitele angličtiny. Hlavním cílem je ovšem naučit žáky základům odborné strojírenské terminologie, kterou mohou využít v budoucí praxi.

https://www.sspkrnov.cz/aktuality/program-yes-i-do-254

SPŠ Karviná

Není to tak dávno, co jsme předávali studentům certifikáty po absolvování kurzu Strojírenské technologie a už se nám blíží ke konci další modul Stroje a zařízení. Do něj se v letošním školním roce přihlásila skupina studentů 2.ročníku oboru strojírenství a od října se pravidelně setkávají v online hodinách s angličtinářem a s vyučujícím odborných strojírenských předmětů. A co se v hodinách děje? Studenti si rozšiřují své obzory nejenom v oblasti strojírenství, ale hlavně se učí odbornou anglickou terminologii, která se jim v budoucnu určitě bude hodit. Vše s pomocí online učebnice a dalších materiálů, které pro ně vyučující připravují. Po dokončení kurzu obdrží každý student certifikát. V současné době pracujeme na online školním webináři pro naše učitele a žáky, na kterém budeme sdílet získané zkušenosti s tandemovou výukou odborného anglického jazyka. Zapojíme i studenty, aby i oni měli příležitost říct a ukázat, co nového se naučili a jaký to pro ně mělo přínos.

http://www.spskarvina.cz/www/index.php/cs/projekty-koly/40-projekty-koly/1538-yes-i-do-se-blizi-do-finale

https://www.facebook.com/100751728110218/posts/192160585635998/?d=n

VOŠ, SŠ a SOU Kopřivnice

I v tomto školním roce 2020/2021 se naše škola zapojila do projektu Yes, I do. Již třetí rok se vybraní žáci a vyučující anglického jazyka a odborných předmětů účastní výuky odborné strojírenské angličtiny, která letos probíhá hlavně online přes internetovou platformu MEET.  V průběhu školního roku se postupně tři skupiny žáků a dva tandemy vyučujících zapojí do daného výukového programu. Tandem vždy tvoří vyučující anglického jazyka a vyučující odborných strojírenských předmětů. Každá skupina je zaměřena na jinou oblast odborného strojírenského anglického jazyka:  Engineering Technology, Machinery and Equipment a také Quality and Control in Mechanical Engineering Production. V rámci jednoho kurzu se žáci seznámí se základní slovní zásobou, kterou dále používají k popisu a vysvětlování odborných strojírenských postupů a činností. Pro výuku využíváme materiály společnosti Open Learning, podporu MS krajského úřadu a KVIC Nový Jičín. Celý kurz trvá 40 výukových hodin a po splnění úkolů žáci získají Certifikát. Cílem je využití získané odborné strojírenské angličtiny v běžné výuce a pro žáky být kvalitně jazykově připraven na budoucí profesní dráhu odborníka ve strojírenské praxi.   

Zkušenosti s výukou angličtiny na dálku

http://www.nuv.cz/p-kap/zkusenosti-s-vyukou-anglictiny-na-dalku

Evaluace za půl roku realizace dvouletohé programu Yes, I do

Mgr. Iveta Boháčová – Kopřivnice,   17. 2. 2020

Hlavní přínos zapojení do Programu Yes, I do!

Možnost  zapojit se aktivně do jednotlivých aktivit programu Yes, I do! byla již od samého začátku výzva  pro vyučující i žáky. Stavba celého programu a také jednotlivé Moduly už od počátku ukazovaly na začlenění a využití moderních přístupů a metod v praxi. Stačí se jen zmínit o tandemové výuce – 1 učitel anglického jazyka učí společně s učitelem odborných předmětů. A i když klasicky používané metody v jednotlivých předmětech jsou rozličné, došlo tady ke komunikaci vyučujících a sdílení výukových postupů a metod. To vše doplněné o vzájemné vysvětlování problematiky obsahu a předávání zkušeností s jinými týmy programu. Zájem žáků je velký, jejich pocity a hodnocení celého programu jsou kladné. Hlavně si cení možnosti rozšířit svou slovní zásobu o odborný = technický anglický jazyk. Zajímavá je pro ně i výuka samotná. Spousta aktivit, her a komunikačních cvičení tvoří základ každé vyučovací hodiny. Všechny informace a úkoly žáci procvičují v učebnici, která je přístupná také v online formě. Využití digitální technologie je pro žáky motivující, nabízí jim kontakt s odbornou angličtinou i v době mimo školu. Jako speciální odměna pro žáky, kteří splní všechny úkoly programu a získají osvědčení, se jeví technické zahraniční stáže. Jejich cíl je však prostý – dát žákům možnost ověřit si své jazykové a odborné znalosti v praxi a v cizí zemi. Vlastní cíle Programu Yes, I do! – podporovat metodiku výuky odborné angličtiny na škole, plánovat a hodnotit výsledky výuky cizích jazyků, zvýšit kvalifikaci učitelů a zavést výuku CLIL v odborných předmětech ve všech oborech studia na škole – jsou postupně plněny. Jejich přínos pro výuku a motivaci žáků a učitelů se však ukazuje již nyní.  

Mgr. Gabriela Tramplerová – Český Těšín, 17. 2. 2020

– zájem žáků o odbornou slovní zásobu, v hodinách AJ během 4-letého studia naši žáci vždy absolvovali určitý počet hodin odborné angličtiny, ale program Yes,I do je zajímavější a má pěkně zpracované výukové materiály (mínusem je jejich vysoká cena, což nebude možné do budoucna bez finanční podpory kraje materiály pořizovat)

–  učitelé odborných předmětů si pochvalují možnost vzdělávat se v AJ

– učitelé odborných předmětů se rádi učí odbornou slovní zásobu

– učitelé odborných předmětů se těší, že budou moci ve svých hodinách použít odbornou angličtinu v rámci CLIL

– učitelé AJ i odborní učitelé zapojení do projektu velice kladně hodnotí tandemovou výuku, je to zajímavější pro studenty, akčnější, intenzívnější a pestřejší

– studenti si pochvalují zajímavost hodiny, pestrost výuky, dva učitelé ve výuce jim vůbec nevadí naopak je to pro ně mnohem dynamičtější a mají radost, když můžou pomoci odbornému učiteli s angličtinou a učiteli jazyka anglického s vysvětlením aktivit nebo procesů probíhajících na praxi

– obrovským přínosem je také možnost týdenního pobytu v zahraničí v rámci stínování na pracovišti a také návštěva odborné školy stejného typu v zahraničí – a to jak pro studenty, tak pro všechny zapojené učitelé