Sborník příkladů dobré praxe

Výstup projektu Od integrace k inkluzi, reg. č. CZ.1.07/1.2.25/02.0053. Sborník obsahuje popisy aktivit, kazuistik, které pedagogičtí pracovníci zapojených škol realizovali se žáky.