E Sborník námětů prvků OSV v praxi MŠ

Metodický materiál vytvořený pro inspiraci a pomoc při rozvíjení prvků osobnostní pedagogiky v mateřských školách. Sborník je sestavený z příspěvků učitelek MŠ, které v rámci projektu Spirála absolvovaly kurzy Osobnostní a sociální výchova. Autorky aplikovaly nabyté poznatky z kurzů ve své praxi a výsledkem jsou návodné popisy činností s dětmi, jejichž cílem je rozvíjet u nich pomocí konkrétních metod […]