Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Team Group: Útvar rozvojových programů a řízení projektů

Kozáková Blanka, Mgr.

vedoucí útvaru administrace projektů a podpory IT ve vzdělávání