Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
CzechEnglishFrenchGermanPolishUkrainian

OKAPII - Polytechnická výchova v MŠ a její využití v přípravě dítěte na vstup do ZŠ


Začátek kurzu
pátek 05.05.2023
Rozsah
8 h
Cena kurzu
0 Kč
Obsazenost
18/18 (+1)
Katalogové číslo
1031492302
Číslo akreditace
MSMT- 13266/2021-2-496
Kontakt pro přihlášky
Vyhlídalová Kateřina
katerina.vyhlidalova@kvic.cz
595 538 034
Cílová skupina
učitel
Typ organizace
Obor
předškolní vzdělávání
Anotace kurzu
Tento vzdělávací program se zaměřuje na téma polytechnického vzdělávání v MŠ a možnosti, jak prostřednictvím něj rozvíjet osobnost dítěte, připravovat jej na vstup do ZŠ. Přináší inspiraci pro tvorbu konkrétních předškolních aktivit v návaznosti na polytechnickou oblast – např. využití přírodního a recyklovatelného materiálu k rozvoji vědomostí, dovedností a návyků dítěte, experimenty vhodné pro děti předškolního věku, lidová řemesla, věda a technika,… Ukazuje možnosti využití vhodných didaktických pomůcek, poskytuje pracovní listy k tématu recyklace a ochrany životního prostředí.
Lektoři kurzu
Bc. Veronika Trnčáková Kuželová

Přehled sezení
 pá 05.05.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Trnčáková Kuželová Veronika, Bc.