Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
CzechEnglishFrenchGermanPolishUkrainian

Koučovací přístup k žákům prvního stupně ZŠ


Začátek kurzu
pátek 28.04.2023
Rozsah
8 h
Cena kurzu
1 500 Kč
Obsazenost
4/20
Katalogové číslo
5335952200
Číslo akreditace
MSMT- 13266/2021-2-496
Kontakt pro přihlášky
Kupková Marcela
marcela.kupkova@kvic.cz
595 538 063
Cílová skupina
učitel, speciální pedagog, školní psycholog, pedagog volného času, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení
Typ organizace
I. st. ZŠ, ZUŠ a SUŠ
Obor
psychologie
Anotace kurzu
Děti jsou v prvních letech školní docházky konfrontovány s řadou vývojových úkolů a kompetencí, jejichž zvládnutí mohou doprovázet obtíže. Koučovací přístup nabízí učitelům cestu, jak mohou být dětem průvodci při osvojování kompetencí k řešení problémů, komunikativních kompetencí a především kompetencí sociálních a personálních. V rámci společného koučovacího projektu totiž mohou dětem umožnit zažívat úspěch a radost ze spolupráce a z překonávání překážek. Významným benefitem je také, že žáci takto rozvíjí svou tvořivost a schopnost aktivně pracovat na svých nových dovednostech, čímž se významně posiluje sebevědomí žáka.
Lektoři kurzu
Mgr. et Mgr. Petra Mařádková

Přehled sezení
 pá 28.04.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Mařádková Petra, Mgr. et Mgr.