Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
CzechEnglishFrenchGermanPolishUkrainian

Rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku


Začátek kurzu
středa 26.04.2023
Rozsah
8 h
Cena kurzu
1 640 Kč
Obsazenost
5/23
Katalogové číslo
5337352300
Číslo akreditace
MSMT- 28069/2021-5-866
Kontakt pro přihlášky
Kupková Marcela
marcela.kupkova@kvic.cz
595 538 063
Cílová skupina
učitel, asistent pedagoga
Typ organizace
Obor
předškolní vzdělávání
Anotace kurzu

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku – zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Cílem je poskytnout účastníkům konkrétní metodické postupy v oblasti předčíselných a matematických představ, dále edukační postupy v rozvoji prostorové orientace, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start v 1. třídě ZŠ a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte.

Objasněna bude problematika metodického vedení předškoláků v dané oblasti, možnosti objevování matematiky hravou formou a budování kladného vztahu k matematice na ZŠ již u předškoláků. Na semináři se seznámíte s metodami rozvíjení myšlení a také vnímání základních pojmů. Vyzkoušíte si různé názorné pomůcky a získáte informace o nových metodických materiálech.

Lektoři kurzu
Mgr. Lenka Bínová

Přehled sezení
 st 26.04.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Bínová Lenka, Mgr.