Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
CzechEnglishFrenchGermanPolishUkrainian

Řemesla a polytechnické vzdělávání


Začátek kurzu
středa 12.04.2023
Rozsah
5 h
Cena kurzu
1 590 Kč
Obsazenost
4/20
Katalogové číslo
5339602300
Číslo akreditace
MSMT- 14444/2022-5-516
Kontakt pro přihlášky
Kupková Marcela
marcela.kupkova@kvic.cz
595 538 063
Cílová skupina
učitel, pedagog volného času, asistent pedagoga
Typ organizace
MŠ, I. st. ZŠ, speciální školy
Obor
technická výchova
Anotace kurzu

Přijměte pozvání na exkurzi za řemesly našich předků. Účastníci se seznámí s celou řadou aktivit a získají inspiraci, jak dětem zprostředkovat stará i současná řemesla a technologie. Připraveny jsou příběhy, pracovní listy a další didaktické pomůcky. Společně budeme objevovat tradiční svět, ve kterém lidé rozuměli cestě od kůže k páru bot nebo od zrna ke koláči, dokázali vyrobit sud či asistovat řezníkovi při zabíjačce.
Snadno využitelné nápady z realizovaných workshopů, vzdělávacích projektů i muzejních akcí rámují hry na rozvoj související slovní zásoby, bez které nelze posoudit a docenit význam různých lidských činností. 

Lektoři kurzu
Mgr. Klára Smolíková

Přehled sezení
 st 12.04.2023
 13:00 - 17:15
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Smolíková Klára, Mgr.