Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

OKAPII - Typologie MBTI® II. Individualizace výchovy, výuky a učení


Začátek kurzu
pondělí 17.04.2023
Rozsah
16 h
Cena kurzu
0 Kč
Obsazenost
22/22 (+1)
Katalogové číslo
6031042300
Číslo akreditace
MSMT- 13266/2021-2-496
Kontakt pro přihlášky
Šafarčíková Eva
eva.safarcikova@kvic.cz
595538076
Cílová skupina
učitel, speciální pedagog
Typ organizace
MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, speciální školy, SOŠ, SOU, gymnázia, ZUŠ a SUŠ
Obor
ostatní
Anotace kurzu
Po absolvování semináře budete lépe rozumět svému výchovnému a vyučovacímu stylu, přirozeným preferencím jednotlivých typů dětí/žáků a z nich vyplývajícím učebním stylům, rozpoznávat jejich jednotlivé projevy jako projevy jejich temperamentu dle MBTI® a podle toho uzpůsobovat svou výchovně-vzdělávací činnost. Získáte sadu textů, které umožňují porozumět projevům vyvíjejícího se typu u dětí, metodický návod obsahující popis strategií, které umožní diferencovat výuku dle MBTI®. Pomůcky pro plánování výuky na základě popisu učebních stylů (preferované aktivity, motivující činnosti atd.). Popisy typů temperamentu u dětí a doporučení výchovných a vzdělávacích strategií, které jsou vzhledem k temperamentovým specifikům nejefektivnější.
Určeno pro absolventy MBTI I.

Lektoři kurzu
Mgr. Jiřina Majerová

Přehled sezení
 po 17.04.2023
 08:30 - 16:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Majerová Jiřina, Mgr.
 út 18.04.2023
 08:30 - 16:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Majerová Jiřina, Mgr.