Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Veřejné zakázky

Aktuální profil zadavatele

Veřejné zakázky organizace zadávané v otevřeném režimu od 12. 10. 2021 naleznete na novém profilu zadavatele.

Neaktivní profil zadavatele

Veřejné zakázky organizace zadávané v otevřeném režimu do 11. 10. 2021 naleznete na původním profilu zadavatele. V současné době je tento profil zadavatele již neaktivní.

Vyhlášené veřejné zakázky