Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
CzechEnglishFrenchGermanPolishUkrainian

Základní údaje

Název

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Sídlo

Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín

62330403

DIČ

CZ62330403

Právní forma

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje
Zápis v obchodním rejstříku je nahrazen Usnesením č. 15/426/1 zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

Telefon

+420 595 538 000

E-mail

office@kvic.cz

ID datové schránky

xv3gncr

Aktuální profil zadavatele (od 12. 10. 2021)

Aktuální profil zadavatele (do 11. 10. 2021)

Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je ve smyslu zřizovací listiny a jejího zařazení do rejstříku škol a školských zařízení:

  • zajištění dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
  • poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení
  • zprostředkování informací o nových směrech a postupech ve vzdělávání
  • zajištění koordinace podpůrných činností pro školy a školská zařízení, rozvojových programů a dalších aktivit

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele Moravskoslezský kraj.