Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Ochrana osobních údajů

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, se sídlem Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín, IČ: 62330403 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a správci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.


Informace o cookies a jejich zpracování

  • Google Analytics – Google Analytics (GA) je software společnosti Google pro sběr, ukládání a analýzu webového provozu a umožňuje porozumět uživatelskému chování na těchto webových stránkách. Společnost Google představuje zpracovatele dat a nijak tyto data nevyužívá. Cookie Google Analytics se používá pro zlepšení uživatelského zážitku.
  • Platnost cookie: 365 dní

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 • Moore Advisory CZ s.r.o.
 • se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
 • IČO: 09692142,
 • datová schránka: q4hs4wu
 • kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
 • e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
 • tel: 734 647 701