Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Šablony

Školám nabízíme administraci celého projektu. Pokud potřebujete pouze dílčí pomoc, lze využít možnost individuálních konzultací.

Služba zahrnuje zejména zpracování všech zpráv o realizaci včetně vypořádání připomínek, pomoc při finančním řízení projektu, průběžné sledování indikátorů a závazného výkaznictví, komunikaci pracovně-právní problematiky a obsahové náplně šablon, online/osobní konzultace, formulování dotazů na MŠMT, kontrolu dodržování pravidel publicity, pomoc při kontrolách projektu s přípravou potřebné dokumentace.

Vaše upřesňující dotazy rádi zodpovíme na blanka.kozakova@kvic.cz.

Aktuality ze Šablon

Šablony OP JAK – formuláře ke zprávám

Prosím sledujte, co je nezbytné v projektu vykázat. Vzory příloh naleznete na (dole na stránce v rubrikách „Ostatní dokumenty – k realizaci projektů“ a „Vzory

OP JAK – šablony pro MŠ, ZŠ a SŠ

O čem je tento program, jaké šablony může škola realizovat: ­– personální podpora (včetně pozic školního psychologa a speciálního pedagoga); ­– osobnostně sociální a profesní

Šablony III – vzory MŠMT ke zprávám o realizaci projektu

Veškeré závazné dokumenty jsou publikovány. POZOR, pro závěrečné zprávy o realizaci si stáhněte novou verzi kalkulačky indikátorů ZoR. Odkaz na stránku: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm

Kontakty na pracovnice DVPP

Mgr. Blanka Kozáková

Ředitelství (pro oblast ICT)

blanka.kozakova@kvic.cz

+420 595 538 023

Mgr. Ilona Fiurášková

Nový Jičín

ilona.fiuraskova@kvic.cz

+420 595 538 014

Karin Šebestová

Frýdek-Místek

karin.sebestova@kvic.cz

+420 595 538 048

Mgr. Zuzana Nevřelová

Ostrava

zuzana.nevrelova@kvic.cz

+420 595 538 075