Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Zpracování mezd

Nabízíme zpracování mezd školám a školským zařízením na pracovištich Frýdek-Místek, Nový Jičín a Ostrava. Máte-li k této službě jakýkoliv dotaz, obracejte se na vedoucí útvaru nebo na vedoucí odloučeného pracoviště příslušného odloučeného pracoviště. Mzdy jsou zpracovávány v programech AVENSIO (dříve MZDY 2000 – UNICOS) a VEMA. Zároveň nabízíme metodickou pomoc v pracovněprávních vztazích..

Rozsah poskytovaných služeb

 • výpočet mezd, jejich složek a náhrad jednotlivým zaměstnancům
 • výpočet a srážku zákonných srážek ze mzdy jednotlivým zaměstnancům:
  • daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
  • pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
  • případnou zálohu na mzdu, nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady, náhradu mzdy za přečerpání dovolené na zotavenou
  • výkon rozhodnutí (exekuce)
  • srážku na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo členských odborových příspěvků
 • provedení ročního zúčtování daně z příjmů jednotlivým zaměstnancům
 • stanovení nároků na dovolenou na zotavenou
 • odvod zúčtovaného platu na účty jednotlivých zaměstnanců
 • výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance a její vyplacení
 • výpočet vyměřovacího základu pro stanovení nemocenských dávek v případě dočasné pracovní neschopnosti, ošetřovného a peněžité pomoci v mateřství zaměstnance a doručení podkladů na OSSZ
 • potvrzování příjmů zaměstnancům pro účely výpočtu sociálních dávek a půjček
 • vedení mzdových listů
 • vedení evidenčních listů  a jejich elektronické odesílání na OSSZ
 • vyhotovení podkladů pro registr pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění – přihlašování, odhlašování, změny a ELDZ – a jejich elektronické odesílání na příslušnou OSSZ
 • vyhotovení podkladů pro rozborovou činnost ve formě sestav za:
  • hlavní činnost
  • hospodářskou (doplňkovou) činnost
  • jiné zdroje
  • projekty z ESF
 • zpracování podkladů pro statistiku P1-04 a ISP včetně jejich elektronického odesílání
 • na základě domluvy je možno vyhotovovat pracovní smlouvy, dohody mimo pracovní poměr, platové výměry a  zápočty praxe pro stanovení  platového stupně a zařazovat zaměstnance do příslušné pracovní třídy na základě vykonávané práce a pracovní náplně
 • metodická pomoc v pracovněprávních vztazích